อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
HACKED AKINCILAR SALDIRI EKİBİ OSMANLİHACKTEAM.ORG 19 MAYIS OPERASYONU 
      ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2559 ตามประกาศฯลงวันที่ 7 เมษายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองฝาง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ในวันที่ ๓ พฤษ...     จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง
ประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน...     จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ วันที่ 21 - 26 เม....     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
โครงการมหาสงกรานต์ สานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ 15 เม.ย 59...     จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง
ร่วมกิจกรรม “รดน้ำขอพรนายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว” ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่่ 12 เม.ย 59...     จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสง์...     จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่2...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ร่วมกิจกรรม “เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง” ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่่ 11 - 15 เม.ย 5...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 วันที่ 5 เม.ย 59...     จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (คุ้มโคกเพชร) (ถังเก็บ...     จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่6
   ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4,5,13 หมู่ที่8
   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสะพาน หมู่ที่4 บ้านประจำไม้
   ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่5
   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 หมู่ที่2
   ราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานหมู่ที่4
   ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ หมู่ที่7
   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย4,5,13หมู่ที่8
   ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6
   ราคากลางโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่5
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการแข่งขันกีฬาตระพังตรุ ประจำปี 2558 ...
โครงการ อบต.ยิ้ม ประจำปี 2558   ...
การประชุมสัญจรจัดทำแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2558   ...
วันอาเซี่ยนเดย์ ประจำปี 2558 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


abc
abc  


สภา อบต.พังตรุ
สภา อบต.พังตรุ  

 

 


ประกาศคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ(นักบริหาร อบต.๘)
ประกาศคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ(นักบริหาร อบต.๘)  

การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ  

ประชุมประชาคมสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ประชุมประชาคมสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558  

วันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ บ้านบ่อระแหง หมู่ที่ 5


ประชุมประชาคมสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ประชุมประชาคมสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558  

ประชุมประชาคมสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ประชุมประชาคมสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558  

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2558  

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558  

องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปียมหาราช           ณ พระบรมราชานุสาวีย์ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี   พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง


วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558  

การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพังตรุ
การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพังตรุ  

15 มีนาคม 2559 องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลพังตรุ ประะชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพังตรุ เพื่อรับเรื่องราวเร้องเรียน ร้องทุกข์ และการประสานงานให้ความช่วยเหลือ ในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการช่วยเหลือ อำนวยความเป็นธรรมตามนโยบาย "ลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคม" ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ และรับมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพังตรุ ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


 
นางสาวพรรณรดา ตวงวุฒิกุล
ปลัด อบต.พังตรุ
พฤษภาคม 2559
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 พฤษภาคม 2559
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.160.249.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 335,455

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
๘๙ หมู่ที่ ๑๓ ถนนดอนตาเพชร-ทุ่งคอก ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๔o
Tel : o๓๔ - ๕๑๐๕๘๘  Fax : o๓๔ - ๕๑๐๕๘๘
Email : phangtru@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.